10.6.16

Σύστημα χαρτογράφησης των 8 τύπων μαθησιακής προσωπικότητας

Ο Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης, σχεδίασε το πρώτο αυτοματοποιημένο ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στην Αγγλία σε διάτρητες κάρτες το 1974, καθώς και το πρώτο πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποίησης του συλλογικού καταλόγου της Βρετανικής Εθνικής Βιβλιοθήκης το 1977. Μεταξύ των άλλων: Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας (1988-1989) με αρμοδιότητα την εισαγωγή της Πληροφορικής στη Β/θμια Εκπαίδευση, και Επιστημονικός Υπεύθυνος ίδρυσης του Ελληνικού Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και εκπρόσωπος της χώρας στα πλαίσια του προγράμματος PETRA της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1993-1995).
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: http://www.aueb.gr/.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

δισλεξία